G O S P O D A R S T W O  A G R O T U R Y S T Y C Z N E

Witamy serdecznie !
Strusi Folwark

      S T R U S I  F O L W A R K

Zapraszamy Państwa na wypoczynek do naszego gospodarstwa na przepięknym Roztoczu. Oferujemy noclegi tym wszystkim co chcieliby przyjemnie i spokojnie spędzić czas na Roztoczu i przy okazji w obecności tych pięknych ptaków. Goście mogą bez ograniczeń obserwować ich życie i zachowania, a w okresie godowym brać udział w zbieraniu jaj i podglądać strusie zaloty.

Nasi Partnerzy